Roze zorg

Roze ouderen zelf aan zet!

In 2014 hield Judith Schuyf in de Openbare Bibliotheek in Amsterdam de Riek Stienstralezing. De overheid wil dat ouderen meedoen in de participatiemaatschappij. Maar wat betekent dit voor Roze Ouderen? Meer lezen? Klik hier voor de volledige tekst van de lezing

Drie decentralisaties
Het kabinet zet bij de decentralisaties in op de participatiemaatschappij: zelfredzaamheid, inzet van vrijwilligers en mantelzorgers. Wat zijn de gevolgen voor roze ouderen en wat zijn kansen voor gemeentelijk beleid? Lees het in de handreiking LHBT-emancipatie: de drie decentralisaties. 

Roze zorg

Uitgangspunt voor outForever is dat plezier en kwaliteit van leven blijven bestaan. Óók wanneer je als homoman of lesbische vrouw kwetsbaarder wordt, omdat je bijvoorbeeld tijdelijk of permanent zorg nodig hebt.

OutForever wil wonen met zorg realiseren – voor haar eigen doelgroep – in Amsterdam. Zij doet dit door haar expertise en netwerk in te zetten bij het realiseren van zes verschillende schakels in de gehele zorgketen.

De Roze zorgketen: van burendienst tot uitvaart

  1. Goede buur, mantel- en buddyzorg. Bijvoorbeeld via de netwerken van de Pinkborrels. Daar kan uitwisselen van informele gay-oké zorg plaats vinden. Dat kan gaan  over voor elkaars huis zorgen bij  afwezigheid, boodschappen doen, maar nog veel meer.
  2. Zelfstandig wonen met zorg. OutForever werkt binnen Mokum Roze samen met Amstelring en Amsta. Zij hebben het roze zorgcertificaat de Roze Loper. Wij blijven ook andere zorgorganisaties benaderen voor certificering voor gay-oké-zorg en samenwerking.
  3. Eigen opdrachtgeverschap. Hierbij denken wij aan een woongroep met een intensieve zorgvraag, waarbij de zorg in eigen opdrachtgeverschap wordt ingehuurd via o.a. het PGB. De opzet is vergelijkbaar met de Herbergier;
  4. Zorginstelling. Een voorbeeld van een zorginstelling die roze zorg biedt, is De Rietvinck.
  5. Hospice. Ook een roze hospice mag niet ontbreken in Amsterdam. Dit is er nog niet.
  6. Roze uitvaart. Kijk hiervoor op de website van roze uitvaart of bijvoorbeeld Zielhuis Uitvaart.

 

Roze zorg

Roze zorg

Roze zorg

Roze zorg